πλύσιμο των ματιών εξαρτήματα

ABS μπολ πλύσιμο των ματιών

Από ανοξείδωτο χάλυβα ντους

Από ανοξείδωτο χάλυβα μπολ πλύσιμο των ματιών

Ανοξείδωτο χάλυβα ράβδο έλξης

Από ανοξείδωτο χάλυβα πεντάλ

κεφαλές ψεκαστήρα πλύσης ματιών

κεφαλές ψεκαστήρα πλύσης ματιών

διακόπτη ισχύος με προστασία από εκρήξεις