τοίχου από ανοξείδωτο χάλυβα έκτακτης ανάγκης μάτια Πλύντε- WJH0759C