نمایشگاه

2018 نمایشگاه

MOSCO
24-26 مارس 2018
مسکو, نمایشگاه Sokolniki و مرکز کنوانسیون
INDONISIA
10-13 مارس 2018
نمایشگاه مونیخ,مونیخ,آلمان
آلمان
4-6 مارس 2018
مرکز کنوانسیون مرکز کنوانسیون جاکارتا,اندونزی
ARAB
18-21 مارس 2018
مرکز نمایشگاه بین المللی دبی

2019 نمایشگاه

2018 نمایشگاه

2017 نمایشگاه

2016 نمایشگاه