اگزوز آزمایشگاهی استخراج

شیر آزمایشگاه
ژانویه 1, 2017
PP نزول
دسامبر 3, 2016

اگزوز آزمایشگاهی استخراج

1. ماده: PP
2. سقف / دیوار نصب
3.قطر لوله PP: 75mm
4.جمع آوری قطر هوا پوشش: 385mm
5.جابجایی امتیاز: 180M3