اگزوز آزمایشگاهی استخراج

شیر آزمایشگاه
ژانویه 1, 2017
PP نزول
دسامبر 3, 2016

اگزوز آزمایشگاهی استخراج

1. مواد: PP
2. سقف / دیوار نصب
3.قطر لوله PP: 75میلی متر
4.جمع آوری قطر هوا پوشش: 385میلی متر
5.جابجایی امتیاز: 180M3