اگزوز آزمایشگاهی استخراج
دسامبر 5, 2016

شیر آزمایشگاه

Meterial: برنج جامد ضخیم
پوشش: پودر اپوکسی براق, مقاوم در برابر بسیاری از مواد شیمیایی, UV fading and Heat Ceramic core of valve: 500, 000 چرخه زندگی,
water static pressure Max. 25بار
Detachable nozzle, water flow control outlet attachable