اگزوز آزمایشگاهی استخراج
دسامبر 5, 2016

شیر آزمایشگاه

meterial می: برنج جامد ضخیم
پوشش: پودر اپوکسی براق, مقاوم در برابر بسیاری از مواد شیمیایی, محو شدن UV و گرما هسته ای و سرامیک شیر: 500, 000 چرخه زندگی,
آب فشار استاتیک حداکثر. 25بار
نازل قابل جدا شدن, خروجی کنترل جریان آب قابل اتصال