Hur påverkar ekonomiska faktorer vanligtvis efterfrågan på ögonsköljstationer på den europeiska marknaden?