HUR ÖGONSVÄTTSTATION KAN HJÄLPA ATT LÄNDA ÖGONIRITATION