รายงาน WJH0357D Lab PP ทดสอบอ่างล้างจานอ่างล้างจาน Lab PP