2018 TRIỂN LÃM

Mosco
24-26 tháng tư 2018
Moscow, Sokolniki Triển lãm và Trung tâm Hội nghị
Indonexia
10-13 tháng tư 2018
Messe München,Munich,nước Đức
nước Đức
4-6 tháng tư 2018
Trung tâm Hội nghị Trung tâm Jakarta Convention,Indonesia
ARAB
18-21 bước đều 2018
Trung tâm Triển lãm Quốc tế Dubai

2019 TRIỂN LÃM

2018 TRIỂN LÃM

2017 TRIỂN LÃM

2016 TRIỂN LÃM