Bồn rửa nước PP trong phòng thí nghiệm – Làm thế nào để chăm sóc nó ?