Tap Lab
Tháng một 1, 2017
PP Chậu
tháng 12 3, 2016

Máy hút khói

1. Vật chất: PP
2. Trần nhà / treo tường
3.đường kính ống PP: 75mm
4.Thu thập đường kính Air Bìa: 385mm
5.chuyển đánh giá: 180m3