Máy hút khói
tháng 12 5, 2016

Tap Lab

meterial: đồng thau rắn dày
lớp áo: bột epoxy Gloss, đề kháng với hầu hết các hóa chất, phai UV và nhiệt lõi gốm van: 500, 000 chu kỳ cuộc sống,
nước áp lực tĩnh Max. 25quán ba
vòi phun có thể tháo rời, ổ cắm điều khiển lưu lượng nước gắn thêm