Tesis: Pelaksanaan dan Penyeragaman Langkah Keselamatan dalam Persekitaran Kerja Berbahaya