ABS nöddusch för ögonvatten – Z358.1- 2014 Standard | Skålkombination