Ögonsköljning vid nödsituationer: Säkerställer snabb och effektiv ögonvård i kritiska situationer