Var ska ögonspolningsstationen installeras i verkstaden??