ögonspolning: Designspecifikationer för arbetarskydd och hälsa för petrokemiska företag