Vikten av frysskyddade ögonspolningsstationer för dusch – Skyddar ögonen i kalla förhållanden