Avhandling: Implementering och standardisering av säkerhetsåtgärder i farliga arbetsmiljöer