ANSI Z358.1-2009

december 13, 2018

ANSI Z358.1-2009 ögon Standard

ANSI Z358.1-2014-standarden fastställer universella minimikrav för prestanda och användning för all utrustning för ögonspolning och drench-dusch som används för behandling av ögon, ansikte, och kroppen av en person som har utsatts för farliga ämnen och kemikalier. ANSI Z358.1 ögon standard infördes först i [...]