ANSI

November 23, 2018

OSHA och ANSI Z358 Krav på ögon och nödduschar

ANSI standard is detailed in terms of defining what is appropriate for safety showers and eyewash stations. Vad OSHA säger? I 29 CFR 1910.151 Sjukvård och första hjälpen, det sägs att ”när ögonen eller persons kropp kan utsättas för skadliga korrosiva material, suitable facilities [...]