ฝักบัวนิรภัยล้างตาฉุกเฉิน ABS – Z358.1- 2014 มาตรฐาน | ชามผสม