สถานีล้างตาแบบใช้ความร้อนด้วยไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน – การป้องกันอันตรายจากความเย็นจัด