ล้างตา & ห้องอาบน้ำฝักบัวสถานีและติดผนังสถานีล้างตา