อุปกรณ์

บริษัท มี Runwangda หล่อแรงโน้มถ่วง, ปั๊ม, เครื่องจักรกลซีเอ็นซี, การขัด, ไฟฟ้า, การฉีดพ่นพลาสติก, เลเซอร์, ประกอบสายการผลิตแบบครบวงจร, อุปกรณ์การผลิตที่ดีเยี่ยม, ความแรงของการผลิตที่แข็งแกร่งและคลังสินค้าครอบคลุมกว่า 2000 m2 สำหรับสินค้าสำเร็จรูป. การผลิตอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ, เช่นสหรัฐอเมริกามาตรฐาน ANSI Z358.1-2009, มาตรฐาน GB18145, ตามการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ISO9000 ระหว่างประเทศ, โดยใช้ระบบ ERP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจ, เพื่อให้ลูกค้ามีคุณภาพสูงและบริการที่สะดวก.

โรงงานและสำนักงาน