ความสำคัญของสถานีล้างตาด้วยฝักบัวที่มีการป้องกันการแช่แข็ง – การปกป้องดวงตาในสภาวะเย็น