น้ำยาล้างตาเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการพร้อมฝักบัว