สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องปฏิบัติการ Two Way Assay ก๊อกน้ำ – WJH1321