Các loại vòi phòng thí nghiệm khác nhau được sử dụng khác nhau