Trạm rửa mắt khẩn cấp ở nơi làm việc – Phản ứng sơ cứu nhanh